Dispensation for rejser over 3½ time

Læs hvordan du søger dispensation for reglen om højst 3½ time hver vej

Får du afslag på din ansøgning om Ungdomskort eller kilometerpenge, fordi din daglige transport overstiger 3½ time hver vej, kan du søge dispensation. For at få dispensation skal du dokumentere, at du reelt har daglig transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted, selvom din rejsetid overstiger 3½ time hver vej.

Ansøgning og dokumentation

Du skal aflevere denne ansøgning om dispensation på dit uddannelsessted sammen med dokumentation for din uddannelsesaktivitet og for, at du reelt rejser dagligt mere end 3½ time hver vej. Dit uddannelsessted sender ansøgningen om dispensation til styrelsen sammen med en indstilling.

Vedlæg dokumentation for:

  • din uddannelsesaktivitet (det vil sige undervisningsforløb, kursusplaner, praktikaftale eller lignende) og for
  • at du reelt rejser dagligt over 3½ time hver vej. Dokumentationen kan for eksempel være kopi af personlig rejsehjemmel/billet, log for rejser på rejsekort, kopi af udgifter til benzin fra egen konto, log for brobizz eller anden rejsehjemmel for eventuel færgeoverfart eller broafgift, dokumentation for, at du har bil til rådighed eller benytter samkørsel. Dokumentation for rejser skal vise, at det er dig, der har rejst.

Du kan ikke søge dispensation, før du faktisk har haft daglig transport. Du skal kunne dokumentere din transport for mindst en måned - ved korterevarende uddannelse mindst et par uger. Se dog herunder om korte klinikforløb. Ved meget lange rejsestrækninger kan vi lægge vægt på, om du kan dokumentere dine rejser over en periode på mere end en måned. 

I vores afgørelser lægger vi  således vægt på, om du har dokumenteret daglige rejser mellem bopæl og uddannelsessted, herunder at du jævnligt rejser frem og tilbage (returrejser) samme dag. Derudover indgår det også i vurderingen, hvor hyppigt du rejser, da du skal kunne dokumentere, at du foretager rejsen regelmæssigt.

Hvis vi vurderer, at der kun er tale om lejlighedsvise rejser eller et rejsemønster, som har karakter af weekendrejser, vil der blive givet afslag på ansøgning om dispensation. 

Ved korterevarende klinikforløb (obligatoriske kliniske undervisningssteder jf. studieordningen), der indgår i en længerevarende uddannelse, er det ikke nødvendigt at vedlægge dokumentation for faktisk gennemførte rejser. Ved disse særlige forløb lægger vi vægt på dokumentation af uddannelsesaktivitet i form af aftale om klinikforløb eller ulønnet praktik i en korterevarende periode.

Du skal kunne dokumentere dine rejser, før vi kan afgøre din ansøgning om dispensation. 

Får du dispensation til Ungdomskort, kan du bestille og købe et Ungdomskort i trin 2. Du kan søge kontantrabat for gennemførte rejser mellem din bopæl og dit uddannelsessted i ansøgningsperioden. Husk du skal kunne dokumentere rejserne med kopi af log for rejser på personligt rejsekort eller periodekort udstedt af et dansk trafikselskab. Læs mere om kontantrabat.

Får du dispensation til kilometerpenge, kan du oplyse gennemførte rejsedage i ansøgningsperioden i selvbetjeningen. Kontakt dit uddannelsessted, hvis ikke det er muligt.

Ansøgningsfrist

Der gælder samme ansøgningsfrister for dispensation, som for transportrabat i øvrigt.