MitID og cpr-nummer

Du skal have et dansk cpr-nummer og MitID for at søge transportrabat

MitID

Du skal have MitID for at kunne søge Ungdomskort. Du kan søge MitID her. 

Udenlandske statsborgere kan enten bestille MitID med sit udenlandske pas eller ID-kort med chip, eller ved fremmøde hos borgerservice

Hvis du bor på Færøerne, kan du få MitID online med dit pas eller ved at henvende dig til Rigsombuddet på Færøerne.

Har du ikke fået MitID endnu?

Det kan godt tage lidt tid at få et MitID. Vi anbefaler derfor, at du går i gang i god tid.

Se, hvordan du kommer i gang

Læs, hvordan du får MitID når du er bosat udenfor Danmark.

Se Digitaliseringsstyrelsens hjælpeunivers for MitID. Her kan du også finde vejledning om MitID til 13-14 årige og 15-årige. 

Dansk cpr-nummer

Du skal have et dansk cpr-nummer for at søge transportrabat. 

Er du udenlandsk statsborger, bor og læser i Danmark, men mangler et dansk cpr-nummer, skal du henvende dig til borgerservice i den kommune, du bor i. Her kan du få et cpr-nummer.

Hvis du bor på Færøerne, skal du selv anmode om et cpr-nummer hos Rigsombuddet.

Hvis du bor i udlandet og læser i Danmark, men mangler dansk cpr-nummer, skal du til brug for din ansøgning om rabat udfylde en blanket, hvor du anmoder om et dansk cpr-nummer. Du skal aflevere den udfyldte blanket på dit uddannelsessted sammen med en kopi af dit pas. Du vil snarest herefter modtage et brev fra styrelsen om dit nye danske cpr-nummer.

  • Kopi af pas kan være et billede eller scan
  • Kopi af pas skal være læsbar, uden genskin eller dårlig opløsning
  • Kopien skal være i farver
  • Alle fire hjørner af passet skal være synlige

Kopi af pas kan være et foto fra en smartphone - en jpg-fil i god kvalitet og størrelse.

Når du har fået et cpr-nummer, kan du søge MitID. Når du også har fået MitID, kan du logge på selvbetjeningen og søge om ret til rabat, bestille Ungdomskort eller søge kilometerpenge.