Nordjylland: COVID-19 og transportrabat

Publiceret 10-11-2020

Nyhed fra 6. november - OPDATERET 10. NOVEMBER

Lokale restriktioner; uddannelse og offentlig transport
For at reducere smitteudviklingen af COVID-19 i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, er der iværksat lokale restriktioner. Det berører også studerende på ungdoms- og videregående uddannelse, som modtager transportrabat - foreløbigt fra mandag den 9. november til torsdag den 3. december 2020.

  • Studerende på ungdomsuddannelse vil blandt andet få reduceret fremmøde i perioden.

  • Studerende på videregående uddannelser i de berørte kommuner overgår til digital undervisning og eksamen uden fremmøde. Det gælder også for studerende på videregående uddannelser i Aalborg, der har bopæl i de berørte kommuner. Der kan dog være enkelte undtagelser i helt særlige tilfælde, hvor fremmøde er nødvendigt.

Der er ændringer i den kollektiv trafik i de berørte kommuner og på tværs af kommunerne – se ændringerne på nordjyllandstrafikselskab.dk. Her kan du også læse om refusion af Ungdomskort og om offentlig transport for personer der varetager kritiske samfundsfunktioner.

Vi henviser til yderligere information om nedlukningen i faktaark på coronasmitte.dk.

Har du spørgsmål om transportrabat af generel karakter, kan du orientere dig her på ungdomskort.dk eller i selvbetjeningen.

Har du spørgsmål om dit fremmøde, dit uddannelsesforløb under nedlukningen eller din sag om transportrabat i perioden, kan du kontakte dit uddannelsessted.

Søg om kilometerpenge, hvis du er berørt af restriktionerne

Studerende, der skal møde frem på deres uddannelses- eller praktiksted, og som normalt anvender Ungdomskort, men som på grund af nedlukningen i Nordjylland ikke kan tage normal offentlig transport, kan søge om kilometerpenge til transport mellem bopæl og uddannelsessted/praktikplads/klinikophold. På grund af ændrede køreplaner vil mange studerende opfylde betingelserne for kilometerpenge, selvom de normalt ikke har ret til kilometerpenge for strækningen, for eksempel fordi togene ikke kører eller rejsetiden er forlænget. 

Det betyder, at også studerende, som ikke kan anvende deres almindelige Ungdomskort til transport med tog og bus, kan få tilskud til transportudgifter efter de almindelige regler om kilometerpenge.

Du kan søge kilometerpenge i selvbetjeningen - vedlæg aktuel dokumentation fra rejseplanen.dk, der er opdateret med de ændrede bus- og togtider. Rejser med flekstur og plustur skal ikke indgå i opslaget i rejseplanen. Hvis du på grund af restriktionerne ikke må anvende bus og tog, kan du oplyse det i din ansøgning.

Rejsedage med kilometerpenge

Er du godkendt til kilometerpenge til dit uddannelsessted, kan du ikke registrere rejsedage dertil, når undervisningen er aflyst eller omlagt til digital undervisning uden fremmøde.

Er du godkendt til kilometerpenge til eksempelvis ulønnet praktik eller klinikforløb, hvor du møder frem i perioden, kan du fortsat registrere rejsedage.

Vi kan foretage kontrol af rejsedage i perioden.

Vi opdaterer informationen her på ungdomskort.dk, hvis der er nyt.