COVID-19 (Coronavirus) og transportrabat

Publiceret 28-01-2021

I forlængelse af COVID-19 (Coronavirus) er store dele af undervisningen for studerende ændret helt eller delvist til online og mange offentlige medarbejdere arbejder hjemmefra. Situationen kan give anledning til spørgsmål om Ungdomskort eller kilometerpenge

Er dit spørgsmål af generel karakter, kan du orientere dig her på ungdomskort.dk eller i selvbetjeningen. Læs mere under kontakt.

Har du brug for svar på spørgsmål om din sag om transportrabat, kan du kontakte dit uddannelsessted. Vi opfordrer dig til at undersøge, hvordan transportmedarbejderen kan kontaktes på uddannelsesstedets hjemmeside, intranet eller lignende.

Alle arbejder under ændrede forhold og vi håber derfor på forståelse for, at der kan være længere svartider end normalt.

Ungdomskort

Du har fortsat mulighed for at bestille og købe dit Ungdomskort, når du er tilmeldt en godkendt uddannelse.

Vil du undersøge, om du kan få refunderet dit Ungdomskort, skal du kontakte det trafikselskab, der har udstedt kortet til dig - se for eksempel DSB's side om refusion af billetter og kort i forbindelse med coronavirus her.

Kilometerpenge

Er du godkendt til kilometerpenge til dit uddannelsessted, kan du ikke registrere rejsedage i den periode, hvor du ikke rejser dertil, fordi der er lukket og/eller din uddannelsesaktivitet er omlagt til online-undervisning. Du kan dog registrere rejsedage, hvis du har en særlig aftale med dit uddannelsessted om fremmøde, eksempelvis i laboratorier med videre, selvom undervisningen i øvrigt sker online.

Er du godkendt til kilometerpenge til eksempelvis ulønnet praktik eller klinikforløb, hvor du møder frem i perioden, kan du registrere dine rejsedage som normalt.

Vi foretager stikprøvekontrol af rejsedage, se nederst her.

Dokumentation for rejsetid under COVID-19

Ansøgninger om kilometerpenge behandles fortsat, men der kan være længere sagsbehandlingstid på uddannelsesstederne. Ved nye ansøgninger kan der opstå udfordringer med at vedhæfte den korrekte dokumentation, da uddannelsesaktiviteter er ændret og eventuelt omlagt til online, og da opslag i rejseplanen i nogle tilfælde ikke vil vise normale rejsetider i perioden. Du kan søge igen, når dine uddannelsesaktiviteter igen sker fysisk, og rejsetiderne er normale og kan dokumenteres.

Har du brug for at søge om kilometerpenge nu, kan du vedhæfte den aktuelle dokumentation for rejsetider, men du må forvente eventuelt at få godkendt en kortere periode, hvis rejsetiderne med tog og bus midlertidigt er længere end normalt på grund af COVID-19 situationen.

Mere information

Vi opdaterer ungdomskort.dk med information om COVID-19, hvis der er nyt.

Vi henviser i øvrigt til temaside på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.