FAQ om Ungdomskort

Her finder du ofte stillede spørgsmål om Ungdomskort

Ungdomskort er rabat på offentlig transport til studerende på uddannelser, der er godkendt til Ungdomskort og alle 16-19 årige. Ungdomskortet giver mulighed for at rejse ubegrænset  i hele det takstområde/zonegruppe du bor i. Hvis du går på en godkendt uddannelse, kan du rejse ubegrænset mellem din bopæl og dit uddannelsessted. Læs eventuelt mere om fordele ved  Ungdomskort hos DSB her.

Ungdomskortet fungerer som et periodekort, som du skal vise til buschauffører, når du stiger på bussen og til kontrollører i tog og metro. 

Læs om Ungdomskort.

Du søger Ungdomskort ved først at bliver godkendt til ordningen (her på ungdomskort.dk - trin 1) og derefter at bestille og betale dit Ungdomskort i trafikselskabernes selvbetjeningssystem Mit Ungdomskort (trin 2). 16-19 årige kan dog gå direkte til bestilling i trin 2.

Læs Sådan søger du Ungdomskort

Har du ikke modtaget dit Ungdomskort, skal du kontakte dit trafikselskab. Du vil normalt modtage dit Ungdomskort inden for to uger, efter at du har bestilt det i trafikselskabernes selvbetjeningssystem Mit Ungdomskort.

Se, hvilket trafikselskab du skal kontakte

Hvis du ikke ønsker dit aktuelle Ungdomskort, kan du spørge dit trafikselskab om betingelserne for refusion af den ubrugte periode.

Hvis du vil stoppe fremtidige Ungdomskort, skal du logge ind i trafikselskabernes selvbetjeningssystem Mit Ungdomskort og stoppe eventuelle fremtidige perioder med Ungdomskort, du har bestilt.

Vil du ikke have Ungdomskort, fordi du stopper din uddannelse, skal du altid huske at give besked til dit uddannelsessted.

Du kan få Ungdomskort til ulønnet praktik eller til undervisning på et andet uddannelsessted (forlagt undervisning). Det gælder også kliniske undervisningsforløb (klinikforløb). Du kan ikke få Ungdomskort i perioder med lønnet praktik. 

Tjek først, om dit almindelige Ungdomskort er gyldigt på strækningen, så kan du køre på det. Det almindelige Ungdomskort er gyldigt i hele det takstområde/zonegruppe, du bor i. Kan du ikke bruge dit almindelige Ungdomskort, skal du søge om et få et ekstra Ungdomskort til den sekundære strækning i perioden. Du søger godkendelse i godkendelsessystemet - trin 1.

Søg i god tid, da dit uddannelsessted skal nå at godkende den sekundære strækning.

Du skal ikke betale for det ekstra Ungdomskort – du betaler kun egenbetaling for det almindelige Ungdomskort.

Du kan få Ungdomskort, hvis du læser i Øresundsregionen eller Flensborgzonen og krydser den danske grænse i din daglige transport til og fra dit uddannelsessted. 

Læs mere her om Ungdomskort, når du bor i Danmark - studerer i Sverige eller Tyskland.

Hvis du læser en hel uddannelse i udlandet, men opholder dig i Danmark, fordi du i en periode er på fuld meritgivende udveksling eller ulønnet praktik i Danmark, kan du søge kontantrabat.

Læs mere om Kontantrabat, Særligt ved uddannelse i udlandet her.

Meld altid flytning til folkeregisteret. Vi henter automatisk din adresse fra CPR. Har du brug for et nyt Ungdomskort i ugerne omkring din flytning, kan du registrere din kommende adresse i godkendelsessystemet - trin 1.

Du flytter eller skifter uddannelsessted

Når du skifter skole/uddannelsessted, skal du godkendes til Ungdomskort til din nye strækning. Log ind fra forsiden - trin 1.

Du flytter eller skifter uddannelsessted

Når din uddannelse bliver forlænget eller forkortet (når slutdato ændres), skal du gå i Trin 2, Mit Ungdomskort for at genopsætte perioden med Ungdomskort igen fra dags dato. Du vil normalt modtage dit Ungdomskort inden for to uger, efter at du har bestilt det i Mit Ungdomskort.
Du kan ikke få kontantrabat på baggrund af, at uddannelsens slutdato ændres, og du ikke har nået at bestille dit Ungdomskort i tide.

Ja, men du kan kun få Ungdomskort i den periode, du er indskrevet, det vil sige den periode, der er godkendt til SU. Vær opmærksom på, at hvis du bliver sent indskrevet på et kortvarigt kursus, kan det være svært at nå at få et Ungdomskort, da der cirka er 14 dages leveringstid, og fordi kortet ikke kan være på mindre end 30 dage. Hvis du for eksempel er indskrevet fra den 1. august til den 31. august, skal du søge senest den 16. juli, for at nå at modtage et kort til perioden. At du eksempelvis først den 24. juli er bekendt med, at du skal begynde på uddannelsen, giver dig ikke ret til et Ungdomskort.

Søg derfor i god tid og få eventuelt vejledning på dit uddannelsessted.

Nej, du kan ikke få Ungdomskort til 10. klasse, som er en del af grundskolen. Er du 16-19 år, er du dog berettiget til Ungdomskort i kraft af din alder.

Ja, dit Ungdomskort gælder alle dage i gyldighedsperioden inden for det godkendte takstområde/zonegruppe.

Du skal selv betale en del af prisen (egenbetalingen) for dit Ungdomskort. Prisen afhænger af din situation. Bruger du mere end din egenbetaling på månedlig transport med bus, tog og metro, kan det betale sig for dig at få et Ungdomskort.

Ungdomskortet gælder for din daglige transport mellem din skole og bopæl. Du kan derfor få et Ungdomskort til den daglige transport mellem din skole og skolehjemmet. Du har ikke ret til et Ungdomskort, der gælder til en tredje adresse, for eksempel til din folkeregisteradresse hos dine forældre.