Kontrol af Ungdomskort med meget lange rejser

Publiceret 22-04-2021

En betingelse for at få Ungdomskort eller anden transportrabat, er, at den daglige rejsetid højst varer 3½ time hver vej. Styrelsen kontrollerer jævnligt godkendelser til Ungdomskort, hvor den studerende på tro og love har oplyst, at rejsen tager højst 3½ time hver vej, selvom rejsetiden reelt overstiger 3½ time hver vej. Vi behandler sagen og afbryder godkendelsen, hvis betingelsen ikke opfyldes.