Hvis du kun ønsker rabat til praktik eller forlagt undervisning

Publiceret 04-11-2022

Har du alene brug for transportrabat til ulønnet praktik eller forlagt undervisning, skal du søge om ret til rabat på et nyt skema eller i selvbetjeningen. Så kan du efterfølgende søge udbetaling af kontantrabat.

Det er typisk relevant hvis du har en rejsetid over 3½ time hver vej til dit uddannelsessted, eller hvis du har forhøjet egenbetaling på det almindelige Ungdomskort.

Læs mere om praktik og forlagt undervisning.