Praktik/forlagt undervisning

Du kan få ekstra Ungdomskort til ulønnet praktik eller undervisning på et andet uddannelsessted

Indgår der ulønnet praktik, projektorienteret forløb eller undervisning på et andet uddannelsessted (forlagt undervisning), kan du søge Ungdomskort til denne strækning.

Ligger dit praktiksted/forlagt undervisning i samme takstområde/zonegruppe, som du har bopæl i, skal du bruge dit almindelige Ungdomskort – Ungdomskortet giver fri rejseret i hele det takstområde/zonegruppe, du bor i.

Ligger dit praktiksted/din forlagte undervisning i et andet takstområde/zonegruppe, end dit almindelige Ungdomskort gælder til, skal du have to Ungdomskort - et til dit uddannelsessted og et til dit praktiksted i perioden – men du betaler kun for et Ungdomskort.

Se også afsnittet ’Sådan søger du’ herunder.

Du kan få et ekstra Ungdomskort fra din bopæl - til adressen på:

  • forlagt undervisning – til den adresse, hvor dit uddannelsessted har forlagt din undervisning
  • dit praktiksted - til én destination, for eksempel praktikstedets hovedadresse
  • dit projektorienterede forløb –til én destination, for eksempel hovedadressen for dit projektorienterede forløb

Du kan få Ungdomskort til din daglige rejse mellem bopæl og praktiksted eller projektorienteret forløb i den periode, forløbet formelt er aftalt til. Når det aftalte forløb formelt er afsluttet, har du alene ret til Ungdomskort fra din bopæl til dit uddannelsessted.

Forlagt undervisning ved speciale eller bachelorprojekt

For en periode med speciale eller bachelorprojekt kan du søge om Ungdomskort til forlagt undervisning, hvis det er nødvendigt, at du i en del af perioden opholder dig på en særlig lokalitet for at deltage i forsøg eller få adgang til laboratorie eller personfølsomme/særligt beskyttede data. Du skal dokumentere i din ansøgning, at det er nødvendigt at du opholder dig på den særlige lokalitet i forbindelse med dit speciale eller bachelorprojekt. Dokumentation kan eksempelvis ske med en specialekontrakt eller skriftlig udtalelse fra din specialevejleder.

Søg godkendelse i trin 1 i god tid, så dit uddannelsessted kan nå at behandle din ansøgning, og du kan nå at bestille hos trafikselskaberne i trin 2.

Er din praktikperiode kort, fx 2 uger, vil perioden automatisk blive forlænget i trin 2, så du kan få et Ungdomskort til 30 dage. Din startdato kan dog hverken ændres af dit uddannelsessted eller af trafikselskabet.

Du kan eksempelvis ikke få forlænget din praktikperiode, fordi du har søgt for sent og derfor ikke kan nå at få det ekstra Ungdomskort til praktik, eller fordi du ikke har bestilt og købt Ungdomskort i trin 2 til de sidste dage eller uger af en praktikperiode.

Log ind med MitID i Trin 1 her på ungdomskort.dk og vælg menupunktet "Tilføj praktiksted" eller ”Tilføj endnu et uddannelsessted”. Du kan vedhæfte dokumentation om praktik eller forlagt undervisning, for eksempel praktikaftale, hvis ikke dit uddannelsessted allerede har oplysningerne..

Du har allerede Ungdomskort

Hvis du allerede har købt et almindeligt Ungdomskort til dit uddannelsessted, skal du søge om et ekstra Ungdomskort til dit praktiksted eller til forlagt undervisning i trin 1. Når dit uddannelsessted har godkendt ansøgningen, kan du købe et ekstra Ungdomskort.

Du har ikke Ungdomskort i forvejen

Hvis du ikke i forvejen har et Ungdomskort til dit uddannelsessted, skal du både søge godkendelse til et Ungdomskort, der gælder til rejsen mellem din bopæl og dit uddannelsessted og søge om et ekstra Ungdomskort, der gælder mellem din bopæl og dit praktiksted eller det sted du modtager forlagt undervisning. Du søger i godkendelsesmodulet til Ungdomskort, Trin 1.

Når dit uddannelsessted har godkendt ansøgningen til praktik eller forlagt undervisning, kan du bestille kortene hos trafikselskaberne i trin 2. Først skal du betale for et Ungdomskort til dit uddannelsessted i minimum den periode, du er i praktik/modtager forlagt undervisning. Derefter skal bestille det ekstra Ungdomskort for praktikperiode.

I særlige situationer kan der være brug for kun at få transportrabat på strækningen fra din bopæl til ulønnet praktik og forlagt undervisning- ikke til dit uddannelsessted. Det gælder:

  • hvis der er over 3½ times rejsetid fra din bopæl til dit uddannelsessted, så du ikke har ret til Ungdomskort på denne strækning og derfor ikke kan få det ekstra Ungdomskort til praktik eller forlagt undervisning
  • hvis du på videregående uddannelse har forhøjet egenbetaling for Ungdomskortet fra din bopæl til dit uddannelsessted og derfor ønsker kun at få Ungdomskort på strækningen til din praktik eller forlagte undervisning

Ønsker du alene transportrabat til ulønnet praktik eller forlagt undervisning, kan du ikke bruge det ekstra Ungdomskort. I stedet kan du søge kontantrabat til den godkendte strækning.

Du skal først søge om ret til transportrabat til praktiksted eller til andet uddannelsessted i selvbetjeningen eller på skemaet Ansøgning om ret til rabat på transport - til ulønnet praktik eller forlagt undervisning.

Derefter kan du søge udbetaling af kontantrabat. Læs mere på siden kontantrabat.

Du skal være opmærksom på, at du med kontantrabat til et periodekort ikke opnår de samme fordele, som der er knyttet til et Ungdomskort (herunder frirejser i eget takstområde/zonegruppe).

Henvend dig på dit uddannelsessted for konkret vejledning om kontantrabat til praktik eller forlagt undervisning.

Eksempel

En jordemoderstuderende læser i Esbjerg og får praktikplads i Roskilde. I praktikperioden må den studerende derfor flytte til Holbæk. Vi ser først på rejsen fra bopæl (Holbæk) til uddannelsesstedet (Esbjerg). Denne rejse tager over 3½ time hver vej og giver derfor ikke ret til Ungdomskort. Derfor kan den studerende heller ikke få det ekstra Ungdomskort til praktikpladsen i Roskilde.

Den studerende søger derfor i god tid om ret til kontantrabat fra bopælen i Holbæk til praktikstedet i Roskilde på det særlige skema. Den studerende får en godkendelse til kontantrabat fra styrelsen og køber et periodekort. Herefter kan den studerende løbende søge udbetaling af kontantrabat, når periodekortet er udløbet. Den studerende kan kun få udbetalt kontantrabatten, hvis han eller hun faktisk flytter sin adresse i folkeregisteret i perioden.

Vær opmærksom på, at du ikke kan søge ret til rabat med tilbagevirkende kraft – du kan tidligst godkendes fra ansøgningsdato (ansøgning via det særlige skema eller via selvbetjeningen).

Du kan få kilometerpenge til strækningen fra din bopæl til dit praktiksted, til projektorienteret forløb eller til forlagt undervisning, hvis du opfylder betingelserne for kilometerpenge.

Du kan få kilometerpenge til din daglige rejse mellem bopæl og praktiksted eller projektorienteret forløb i den periode, forløbet formelt er aftalt til. 

Du skal oplyse i din ansøgning, hvis du har brug for Ungdomskort mellem bopæl og uddannelsessted i perioden med praktik/forlagt undervisning, fordi du også har uddannelsesaktiviteter på dit uddannelsessted i perioden. Dit uddannelsessted afgør, om du har ret til Ungdomskort – ellers bliver din godkendelse til Ungdomskort afbrudt.

Forlagt undervisning ved speciale eller bachelorprojekt

For en periode med speciale eller bachelorprojekt kan du søge kilometerpenge til forlagt undervisning, hvis det er nødvendigt, at du i en del af perioden opholder dig på en særlig lokalitet for at deltage i forsøg eller få adgang til laboratorie eller personfølsomme/særligt beskyttede data. Du skal dokumentere i din ansøgning, at det er nødvendigt at du opholder dig på den særlige lokalitet i forbindelse med dit speciale eller bachelorprojekt og dokumentere dine mødetider. Dokumentation kan eksempelvis ske med en specialekontrakt eller skriftlig udtalelse fra din specialevejleder.

Du kan få Ungdomskort til fjernundervisning. Hvis der i din fjernundervisning indgår ulønnet praktik med fremmøde, kan du få transportrabat der til.

Følger du fjernundervisning et sted, men har forlagt fjernundervisning et andet sted, kan du også få transportrabat der til. Foregår din forlagte fjernundervisning i samme takstområde/zonegruppe, som din bopæl, skal du bruge dit almindelige Ungdomskort. Foregår din forlagte fjernundervisning på et uddannelsessted udenfor det takstområde/zonegruppe, du bor i, kan du ikke få Ungdomskort dertil, men du kan søge kontantrabat til dokumenterede uddannelsesaktiviteter med fysisk fremmøde, eksempelvis eksamen.

Er du i ulønnet praktik eller projektorienteret forløb i en privat eller offentlig virksomhed (eller organisation) uden for dit uddannelsessted, har virksomheden mulighed for at give dig en erkendtlighed som udtryk for en påskønnelse for opholdet i virksomheden. Erkendtlighed kan du læse mere om på su.dk under Ulønnet praktik/projektorienteret forløb og SU.

Skal du i lønnet praktik?

Under lønnet praktik kan du søge det skattemæssige kørselsfradrag. Kørselsfradraget skal ændres i forskudsopgørelsen.

Du skal selv søge Ungdomskort til dit uddannelsessted efter praktikken. Du kan tidligst søge måneden før.

Kørselsfradrag på skat.dk

Læser i udlandet - udveksling eller praktik i Danmark

Læser du en hel uddannelse i udlandet, men skal på et fuldt meritgivende udvekslingsophold eller i ulønnet praktik i Danmark, kan du søge kontantrabat.

Læs om kontantrabat

Praktik i udlandet

Skal du i ulønnet praktik i Øresundsregionen eller Flensborgzonen som led i din danske uddannelse, kan du få Ungdomskort, hvis du dagligt krydser den danske grænse.
Log ind fra forsiden af sitet her (trin 1) og vælg menupunkt "Praktik e.l.".

Praktik og projektorienterede forløb

Du kan se på su.dk, hvornår der er tale om praktik og projektorienterede forløb på videregående uddannelse.