Gamle priser

Se gamle priser på egenbetaling for fleksibel ordning

Er du berettiget til fleksibel ordning, er prisen/din egenbetaling 23,53 kroner pr. dag i 2023.

Er du berettiget til fleksibel ordning, er prisen/din egenbetaling 22,85 kroner pr. dag i 2022.

Er du berettiget til fleksibel ordning, er prisen/din egenbetaling 22,64 kroner pr. dag i 2021.