Ungdomskort-priser

Prisen/egenbetalingen for Ungdomskort afhænger af din situation

Ungdomskort udstedes for en periode på mindst 30 dage. Du kan altså ikke få et Ungdomskort med kortere gyldighed.

Priser 2024

Pris: 22,10 kr. pr. gyldighedsdag.

 • Eksempel 30 dage: (30 * 22,10) = 663 kr.

Pris: 13,94 kr. pr. gyldighedsdag.

 • Eksempel 30 dage: (30 * 13,94) = 418 kr.
 1. Hvis normalprisen for et periodekort er højst 2.487 kr., skal du betale 22,10 kr. pr. gyldighedsdag.
  • Eksempel 30 dage: (30 * 22,10) = 663 kr.

 2. Hvis normalprisen for et periodekort er over 2.487 kr., skal du betale 663 kr. pr. 30 dage + halvdelen af det, der overstiger de 2.487 kr. pr. 30 dage.
  • Regn prisen ud: Træk 2.487 kr. fra periodekortets normalpris. Halvdelen af dette beløb lægger du 663 kr. til = prisen for dit Ungdomskort.
  • Eksempel 30 dage: normalprisen for periodekortet er 4.695 kr. Fratrukket de 2.487 kr. = 2.208 kr. Halvdelen af dette (2.208/2 = 1.104) + 663 = 1.767 kr. pr. 30 dage

 3. Hvis du bor i en af disse kommuner eller går på en videregående uddannelse, der er startet før 1. juli 2016, skal du betale 22,10 kr. pr. gyldighedsdag.
  • Eksempel 30 dage: (30 * 22,10) = 663 kr.

Find normalprisen for et periodekort

Tjek rejseplanen.dk eller Rejseplanen App for at finde normalprisen på et periodekort til din rejsestrækning. Du skal indtaste din fra- og til-station. Du finder herefter normalprisen på fanebladet "Prisinfo og køb billet" under "Pendlerkort".