Kilometerpenge-sats

Se satsen for kilometerpenge 2024

Satsen, du kan få i kilometerpenge, er 1,18 kr. pr. km pr. rejsedag i 2024.