Gamle satser

Se gamle satser for kilometerpenge

Satsen, du kan få i kilometerpenge, er 1,14 kr. pr. km pr. rejsedag i 2023.  Læs mere om kilometerpenge

Satsen, du kan få i kilometerpenge, er 1,11 kr. pr. km pr. rejsedag i 2022. Læs mere om kilometerpenge

 

Satsen, du kan få i kilometerpenge, er 1,10 kr. pr. km pr. rejsedag i 2021. Læs mere om kilometerpenge