Gamle priser

Se gamle priser på egenbetaling for kontantrabat

Er du berettiget til kontantrabat, beregner vi din egenbetaling for hele perioden med rabat, uanset antallet af rejsedage.

Egenbetalingen afhænger af din situation:

Du er elev på en ungdomsuddannelse

Pris: 13,51 kr. pr. dag.

Priseksempel: periode på 30 dage (30 * 13,51) = 405 kr.

Priseksempel: periode på 19 dage (19*13,51) = 257 kr.

Du går på en videregående uddannelse, der er startet den 1. juli 2016 eller senere

• Hvis normalprisen for et periodekort på 30 dage er højst 2.409,90 kr., skal du betale 21,41 kr. pr. dag i perioden.
Eksempel 30 dage (30 * 21,41) = 642 kr. i egenbetaling
Eksempel 15 dage (15*21,41) = 321 kr. i egenbetaling
• Hvis normalprisen for et periodekort på 30 dage er over 2.409,90 kr. (maksimalt 80,33 kr. pr. dag), skal du betale 21,41 kr. pr. dag + halvdelen af det, der overstiger de 80,33 kr. pr. dag i perioden.
Eksempel 30 dage: din udgift er 4.698 kr., dvs. (4.698/30) = 156,60 pr. dag. Fratrukket de 80,33 kr. pr. dag (156,60 – 80,33) = 76,27 kr. pr. dag kr. Halvdelen af dette (76,27 /2 = 38,10) + 21,41 = 59,50 kr. pr. dag, dvs. (59,50*30) = 1785 kr. pr. 30 dage.
Eksempel 17 dage: din udgift er 1.564 kr., dvs. (1.564/17) = 92 kr. pr. dag. Fratrukket 80,33 kr. pr. dag (92-80,33 = 11,67) = 11,67 kr. pr. dag. Halvdelen af dette (11,67/2 = 5,83) + 21,41 = 27,24 kr. pr. dag, dvs. (27,24*17) = 463 kr. for 17 dage.
• Hvis du bor i en af disse kommuner skal du betale 21,41kr. pr. dag i perioden.
Priseksempel: 30 dage (30 * 21,41) = 642 kr.

Find normalprisen for et periodekort

Tjek rejseplanen.dk eller Rejseplanen App for at finde normalprisen på et periodekort til din rejsestrækning. Du skal indtaste din fra- og til-station. Du finder herefter normalprisen på fanebladet "Prisinfo og køb billet" under "Pendlerkort".

Er du berettiget til kontantrabat, beregner vi din egenbetaling for hele perioden med rabat, uanset antallet af rejsedage.

Egenbetalingen afhænger af din situation:

Du er elev på en ungdomsuddannelse

Pris: 13,16 kr. pr. dag.

Priseksempel: periode på 30 dage (30 * 13,16) = 395,00 kr.

Priseksempel: periode på 19 dage (19*13,16) = 250,00 kr.

Du går på en videregående uddannelse, der er startet den 1. juli 2016 eller senere

 • Hvis normalprisen for et periodekort på 30 dage er højst 2.347 kr., skal du betale 20,85 kr. pr. dag i perioden.
  Eksempel 30 dage (30 * 20,85) = 625,50 kr. i egenbetaling
  Eksempel 15 dage (15*20,85) = 312,75 kr. i egenbetaling
 • Hvis normalprisen for et periodekort på 30 dage er over 2.347 kr. (maksimalt 78,22 kr. pr. dag), skal du betale 20,85 kr. pr. dag + halvdelen af det, der overstiger de 78,22 kr. pr. dag i perioden.
  Eksempel 30 dage: din udgift er 4.695 kr., dvs. (4.695/30) = 156,50 pr. dag. Fratrukket de 78,22 kr. pr. dag (156,50 – 78,22) = 78,28 kr. pr. dag kr. Halvdelen af dette (78,28 /2 = 39,14) + 20,85 = 60 kr. pr. dag, dvs. (60*30) = 1800 kr. pr. 30 dage.
  Eksempel 17 dage: din udgift er 1.564 kr., dvs. (1.564/17) = 92 kr. pr. dag. Fratrukket 78,22 kr. pr. dag (92-78,22 = 13,78) = 13,78 kr. pr. dag. Halvdelen af dette (13,78/2 = 6,89) + 20,85 = 27,74 kr. pr. dag, dvs. (27,74*17) = 471,50 kr. for 17 dage.
 • Hvis du bor i en af disse kommuner skal du betale 20,85 kr. pr. dag i perioden.
  Priseksempel: 30 dage (30 * 20,85) = 625,50 kr.

Find normalprisen for et periodekort

Tjek rejseplanen.dk eller Rejseplanen App for at finde normalprisen på et periodekort til din rejsestrækning. Du skal indtaste din fra- og til-station. Du finder herefter normalprisen på fanebladet "Prisinfo og køb billet" under "Pendlerkort".