Færgerabat - ungdomsuddannelser

Går du på en ungdomsuddannelse, og skal du med færge for at komme fra din bopæl til dit uddannelsessted, kan du få rabat på færgeoverfarten

På nogle færgeoverfarter dækker dit almindelige Ungdomskort også overfarten, og så skal du ikke søge færgerabat. Det er dét selskab, der står for færgeoverfarten, der kan fortælle dig, om du kan bruge dit Ungdomskort.

Dækker dit Ungdomskort ikke overfarten, kan du søge færgerabat. For at få færgerabat skal du opfylde de generelle betingelser for at få Ungdomskort. Hvis du har Ø-kort, får du typisk allerede rabat og kan derfor ikke også få færgerabat efter denne ordning.

Når du søger færgerabat, skal du først søge om at blive godkendt til færgerabat og senere søge om at få udbetalt rabatten, efter du har købt dit periodekort til færgeoverfarten til fuld pris hos dit færgeselskab.

Din egenbetaling

Er du berettiget til færgerabat, skal du selv betale en egenbetaling - se satsen for færgerabat her.

Har du også et Ungdomskort for at komme til og fra dit uddannelsessted, skal du kun betale egenbetalingen en gang. Se under priser og satser.

Gem periodekortet

Du skal gemme dit periodekort til færgeoverfarten, så du kan aflevere en kopi til dit uddannelsessted, når du skal have udbetalt færgerabatten.

Sådan søger du godkendelse

For at få ret til færgerabat, skal du udfylde skemaet Ansøgning om færgerabat. På skemaet skal du angive navnet på din færgerute - navnet kan du se på www.faerge.dk. Du skal aflevere den udfyldte ansøgning med dokumentation til transportmedarbejderen på din skole. 

Din skole behandler ansøgningen

Det er din skole, der afgør, om du har ret til færgerabat. Bliver du godkendt til færgerabat, vil du få et brev om godkendelse til rabat på færgeoverfart. Du kan tidligst få rabat til færgeoverfarten fra den dag, hvor du afleverer ansøgningsskemaet på din skole. Har du Ø-kort, får du typisk allerede rabat og kan derfor ikke også få færgerabat i denne ordning.

Sådan søger du om udbetaling

For at få udbetalt din færgerabat skal du søge om udbetaling efter hvert kvartal. Vi udbetaler færgerabat bagudrettet til din Nemkonto for et kvartal af gangen.

  1. Du søger om udbetaling for kvartalet via blanketten Udbetaling af færgerabat, som du udfylder og afleverer på din skole sammen med dokumentation for periodekort til færgen.
    1. Vedlæg foto/kopi af de relevante periodekort til færgeoverfarten dine periodekort til færgen
    2. Vedlæg det originale værdiindlæg (hvis du har det i fysisk form)

Krav til dokumentationen

  • Det skal fremgå af periodekortet, at det er dit og at det er købt til fuld pris. Fremgår det ikke tydeligt, kan du bede om en underskrift fra færgeoverfarten på, at det er dit kort og at det er købt uden rabat (typisk uden Ø-kort)
  • Har du et Ungdomskort for samme periode, som du har betalt egenbetaling for, skal du vedlægge kopi af det
  • Skriv cpr-nummer på alle kopierne

Tidsfrist

Du kan tidligst få rabat til færgeoverfarten fra den dag, hvor du afleverer ansøgningsskemaet på din skole. 

Når du søger udbetaling af færgerabat, skal du aflevere blanketten på din skole senest to måneder efter hvert kvartal. Har du ikke afleveret skemaet inden denne frist, mister du retten til færgerabat for det pågældende kvartal.