Du bor i Danmark og læser i Sverige eller Tyskland

Hvis du bor i Danmark og tager en hel uddannelse i Øresundsregionen i Sverige eller Flensborgzonen i Tyskland, kan du få rabat på offentlig transport til dit uddannelsessted - Ungdomskort

Du kan få et Ungdomskort, hvis:

Sådan søger du

For at få Ungdomskort til en hel uddannelse i udlandet skal du både søge Ungdomskort i Trin 1 og enten søge SU eller dokumentere, at din uddannelse er SU-godkendt. Uddannelser, der allerede er SU-godkendte, er på vores Fast Track-liste (på su.dk).

Når du tager en hel uddannelse i udlandet er det udlandsenheden i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der behandler din sag om Ungdomskort.

Hvis du ønsker SU, skal du søge SU i minSU. Læs mere på su.dk om, hvordan du søger SU til uddannelse i udlandet. Søg derefter om Ungdomskort i Trin 1. Når du er godkendt i Trin 1, skal du bestille og betale dit Ungdomskort i Trin 2.

Hvis du ikke søger SU, skal du søge godkendelse i trin 1 og uploade dokumentation, der viser, at du er optaget på en SU-godkendt uddannelse. Se krav til dokumentation på su.dk her. Vi kan ikke godkende dig til Ungdomskort uden disse informationer, og du vil få et afslag, hvis vi ikke har modtaget dem.

Hvis din uddannelse ikke er på Fast Track-listen, skal du søge om at få den godkendt til SU, inden du kan søge om Ungdomskort – uanset om du selv skal have SU. Se, hvordan du søger om at få en uddannelse optaget på Fast Track-listen på su.dk. Når uddannelsen er optaget på Fast Track-listen, kan du søge Ungdomskort som beskrevet herover.

Sagsbehandlingstid – ansøgning om ret til Ungdomskort over grænsen

Styrelsen er i gennemsnit 14 dage om at behandle ansøgninger om at blive godkendt til at opnå ret til Ungdomskort til studerende, der bor i Danmark og læser i Øresundsregionen eller grænselandet til Tyskland.

Når du er godkendt, skal du bestille dit Ungdomskort hos dit trafikselskab i trin 2. Dit trafikselskab har også sagsbehandlingstid. Kontakt dit trafikselskab, hvis du har spørgsmål til udstedelsen af Ungdomskort.

Status på sagsbehandling

Her kan du se, hvor langt vi er med sagsbehandlingen af ansøgninger om godkendelse af ret til Ungdomskort til Øresundsregionen i Sverige og Flensborgzonen i Tyskland. 

Status er opdateret 15. juli 2024
Ansøgning om ret til Ungdomskort over grænsen 24. juni 2024

 

Midlertidig rabat

Hvis vi ikke kan nå at behandle din ansøgning om at få uddannelsen godkendt til SU, kan du søge om at få refunderet dine udgifter til et personligt periodekort eller rejser på et personligt rejsekort. Du skal have købt et dansk periodekort til din daglige transport til fuld pris, og du skal have søgt rettidigt om Ungdomskort hos os. Rettidigt vil sige, at du skal have søgt om Ungdomskort mindst 14 dage, før du skal bruge det (på grund af ekspeditionstid). Kan vi godkende din uddannelse, refunderer vi din udgift (det, der overstiger din egenbetaling)- du skal i så fald søge kontantrabat for at få beløbet udbetalt.

Hvis du bor uden for hovedstadsområdet og læser i Sverige, er det ikke muligt at udstede et Ungdomskort til dig. Du skal søge om at blive godkendt til Ungdomskort som beskrevet herover, og derefter søge kontantrabat.

Hvis du bor i Danmark og læser i Øresundsregionen eller Flensborgzonen, skal du søge i selvbetjeningen - kontakt styrelsen, hvis du har spørgsmål.

Du kan læse mere om kilometerpenge over grænsen her.

Hvis du læser en hel uddannelse i udlandet, men opholder dig i Danmark, fordi du skal på fuld meritgivende udveksling eller ulønnet praktik i Danmark, kan du søge kontantrabat. Læs om kontantrabat - særligt ved uddannelser i udlandet.

Hvis du ønsker at forlænge perioden med Ungdomskort til din uddannelse i udlandet, skal du lave en nye ansøgning om Ungdomskort til udenlandsk uddannelsessted i trin 1 – vælg feltet ’Til andre adresser’ og tilføj udenlandsk uddannelsessted.

I ansøgningen i trin 1 skal du uploade dokumentation der viser, at din SU-godkendte uddannelse er forlænget.

Dokumentation for forlænget uddannelse kan enten bestå af

  • dokumentation fra dit uddannelsessted, der viser dit navn, uddannelsesretning og grad, startdato (dag/måned/år), ny forventet slutdato (måned/år) og årsag til forlængelse. Dokumentationen skal være nydateret, stemplet og underskrevet af dit uddannelsessted. Stempel og underskrift kan erstattes af officielt brevpapir med logo fra uddannelsesstedet.

Eller

Styrelsen forventer at behandle ansøgningen indenfor 14 dage.  

Kontakt til styrelsen

Læser du i Sverige eller Tyskland, kan du kontakte vores Udlandsenhed.

Kontaktoplysninger til Udlandsenheden (på su.dk)