Kilometerpenge over grænsen

Du kan i særlige tilfælde søge kilometerpenge til rejser over den danske grænse

Hvis du bor eller læser i Øresundsregionen i Sverige eller Flensborgzonen i Tyskland, og har transport over grænsen til Danmark på din daglige rute, har du mulighed for at søge kilometerpenge til strækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted. Du kan alene få kilometerpenge for rejser over den danske grænse, der også er dækket af Ungdomskortordningen.

Læs mere om betingelserne for at få kilometerpenge her.

Dokumentation for din daglige rejsetid

I din ansøgning om at blive godkendt til kilometerpenge skal du vedhæfte dokumentation for din daglige rejsetid med offentlig transport og i bil. Fyldestgørende dokumentation er afgørende for, at dit uddannelsessted kan behandle din ansøgning.

Læs mere om krav til din dokumentation for rejsetid – se særligt afsnittet Din dokumentation er afgørende.

Særligt ved adresser i Flensborgzonen

Har du bopæl eller uddannelsessted i Flensborgzonen, kan du ikke anvende krak.dk til dokumentation for rejsetid med bil i din ansøgning. Du kan i stedet for vedhæfte dokumentation for rejsestrækning med bil, fra google maps, for den vej, man naturligt ville vælge. Dokumentation for rejsetid med offentlig transport sker normalt ved brug af rejseplanen.dk, men ved adresse i Flensborgzonen kan dit uddannelsessted i stedet bede dig om dokumentation fra eksempelvis www.nah.sh for hele eller dele af strækningen.

Henvend dig til dit uddannelsessted for konkret vejledning om din kilometerpengeansøgning over grænsen.

Dokumentation for din udenlandske adresse

Hvis du søger kilometerpenge fordi du bor i Øresundsregionen eller Flensborgzonen, skal du oplyse din udenlandske adresse under feltet ”Angiv adresse i udlandet”. Dit danske uddannelsessted skal godkende din udenlandske adresse, når de behandler din ansøgning om kilometerpenge.

Du skal vedhæfte dokumentation for din udenlandske adresse i ansøgningen, sammen med dokumentation for daglig rejsetid.

Dokumentation for din adresse i Øresundsregionen eller Flensborgzonen kan bestå af kopi af:

  • Dokumentation fra det svenske Skattevärket eller Burgeramt i Flensborg
  • Lejekontrakt, huslejekvittering eller lignende, hvoraf navn og adresse fremgår
  • Sundhedskort, lønseddel eller lignende hvoraf navn og adresse fremgår

Hvis din bopæl i Øresundsregionen eller Flensborgzonen er registreret i folkeregistret og vises i din ansøgning i selvbetjeningen, behøver du ikke at vedhæfte dokumentation for din adresse.

Læs mere her, hvis du søger du kilometerpenge, fordi du bor i Danmark og læser i Øresundsregionen eller Flensborgzonen.

Øresundsregionen

Oeresundsregionen

Flensborgzonen

Flensborgzonen

Interaktivt kort - Flensborgzonen

For at se et detaljeret billede af Flensborgzonen, kan du zoome ind på zone 795 på dette interaktive zonekort