Du bor i Sverige eller Tyskland og studerer i Danmark

Hvis du bor i Øresundsregionen i Sverige eller Flensborgzonen i Tyskland, kan du få rabat på offentlig transport til dit uddannelsessted i Danmark - Ungdomskort

Du kan få et Ungdomskort, hvis du opfylder de generelle betingelser, herunder at du går på en godkendt uddannelse. Du skal bo i Øresundsregionen eller Flensborgzonen, hvor der kan udstedes et dansk periodekort over grænsen mellem din bopæl og dit uddannelsessted i Danmark. Bor du i udlandet uden for Øresundsregionen eller Flensborg-zonen, har du ikke ret til Ungdomskort.

  • Øresundsregionen er det område, hvor der kan udstedes et periodekort i Øresundstakstsystemet.
  • Med rejser fra Flensborg menes rejser fra Flensborg-zonen, hvor du kan tage dansk bus eller tog til Danmark og derfra rejse videre til dit uddannelsessted.


Med et Ungdomskort fra disse områder kan du ikke rejse ubegrænset i det takstområde/zonegruppe, du bor i, som du kan, hvis du bor i Danmark.

Bor du i Øresundsregionen og læser i Danmark uden for hovedstadsområdet, er det ikke muligt at udstede et Ungdomskort til strækningen. Du skal søge om at blive godkendt til Ungdomskort i trin 1 og derefter søge kontantrabat for periodekort. Kontakt dit uddannelsessted for konkret vejledning.

Du skal selv registrere din udenlandske adresse

For at kunne søge Ungdomskort, skal du meddele os din udenlandske adresse - enten via din registrering i folkeregisteret eller via en ansøgning om godkendelse af udenlandsk adresse i godkendelsessystemet (Trin 1).

Er din udenlandske adresse registreret i folkeregistret og synlig i trin 1, kan du søge transportrabat som normalt, fra din bopæl i Flensborgzonen eller Øresundsregionen.

Du har også mulighed for at søge om at blive godkendt til Ungdomskort fra din bopæl i Øresundsregionen eller Flensborgzonen via Trin 1. Dit danske uddannelsessted skal godkende ansøgningen.

Log ind fra forsiden - trin 1 og vælg knappen " Redigér" og tast din udenlandske adresse. Du skal derefter henvende dig til dit uddannelsessted med dokumentation for din udenlandske adresse, før de kan godkende din bopælsadresse i trin 1. Dokumentation for din adresse i Øresundsregionen eller Flensborgzonen kan bestå af kopi af:

  • Dokumentation fra det svenske Skattevärket eller Burgeramt i Flensborg.
  • Lejekontrakt, huslejekvittering eller lignende, hvoraf navn og adresse fremgår.
  • Sundhedskort, lønseddel eller lignende hvoraf navn og adresse fremgår

Når dit uddannelsessted har godkendt ansøgningen, kan du købe Ungdomskort i trafikselskabernes selvbetjeningssystem Mit Ungdomskort (trin 2).

Læs mere under om kilometerpenge over grænsen her.

Praktik i Sverige eller Tyskland

Skal du i praktik i Øresundsregionen i Sverige eller Flensborgzonen i Tyskland, så du ikke længere har transport over grænsen til Danmark, bortfalder din ret til Ungdomskort.

Kontakt dit uddannelsessted for konkret vejledning om din praktik.