Sådan søger du kilometerpenge

Læs her, hvordan du søger om kilometerpenge

For at få kilometerpenge, skal du først søge om at blive godkendt til kilometerpenge. Når du er godkendt, skal du søge om at få udbetalt kilometerpenge ved at registrere dine rejsedage.

Du søger om at blive godkendt til kilometerpenge i selvbetjeningen, hvor du oplyser, hvilket kriterie du søger efter (Strækning, Ventetid, Rejsetid eller §114). Du skal uploade dokumentation for, at du opfylder det kriterie, du søger efter.

Du kan tidligst søge 1 måned før. Vil du eksempelvis have kilometerpenge fra den 2. september, kan du søge fra den 2. august.

I ansøgningen skal du vedhæfte dokumentation for, at du opfylder den af betingelserne, du har søgt efter, og at rejsetiden er højst 3½ time hver vej. Tjek via rejseplanen og krak.dk, om du opfylder betingelsen om højst 3½ time hver vej. Gem dokumentationen, så du kan vedhæfte den i ansøgningen som pdf-fil.

Når dit uddannelsessted afgør din ansøgning, vurderer de, om du opfylder det kriterie, du har søgt efter.

Du kan tidligst få kilometerpenge fra den dag, du søger i selvbetjeningen. Du kan ikke få kilometerpenge med tilbagevirkende kraft. Du kan maksimalt få ret til kilometerpenge i 12 måneder – derefter skal du søge igen.

Når uddannelsesstedet har behandlet din ansøgning, får du et brev som Digital Post via borger.dk/i e-Boks.

Søg om kilometerpenge

Særligt når du bor i Sverige eller Tyskland – du skal registrere din adresse

Bor du i Flensborgzonen eller Øresundsregionen skal du oplyse din udenlandske adresse i selvbetjeningen, hvis ikke din udenlandske adresse fremgår af folkeregisteret og vises i selvbetjeningen. Log ind fra forsiden (trin 1) og vælg knappen "Meld flytning". Dit danske uddannelsessted skal godkende din udenlandske adresse, før du kan søge om at blive godkendt til kilometerpenge.

Dokumentationen skal bestå af pdf-filer med:

 • rejsetider med offentlig transport fra din bopælsadresse til uddannelsesstedets for ud- og hjemrejse fra rejseplanen.dk 
 • rutebeskrivelse i bil fra din bopælsadresse til uddannelsesstedets med tid og afstand fra krak.dk
 • eventuelt praktikaftale, eller aftale om klinikforløb inklusive vagtplan med mødetider

Dokumentationen fra Krak.dk skal være den hurtigste rute mellem din bopæl og dit uddannelsessted. I din ansøgning skal du oplyse det samlede antal kilometer tur og retur (det vil sige ud og hjem). Oplyser du for mange kilometer, vil du få afslag.

Dokumentationen fra rejseplanen.dk skal være den hurtigste rute, hvor du kan være fremme på dit uddannelsessted inden for en time før den planlagte uddannelsesaktivitet, ligesom hjemrejsen skal være den hurtigste rute inden for en time efter, du har fri.

Tidspunkter i rejseplanen skal passe med uddannelsesaktivitet

Tidspunktet for rejseplanen skal være korrekt i forhold til undervisningens tilrettelæggelse. Det vil sige tidspunkt for start og slut af planlagte og tilbagevendende uddannelsesaktiviteter.

Viser opslag i rejseplanen flere mulige rejser, som gør det muligt at være fremme, en time før der er uddannelsesaktivitet, skal du vælge den hurtigste rejse. Starter din planlagte uddannelsesaktivitet for eksempel klokken 9:00 (tast 9:00 som ankomsttidspunkt på rejseplanen.dk), skal du kunne være fremme mellem klokken 8:00 og 9:00, og det er den hurtigste rejsemulighed med ankomst mellem kl. 8:00 og 9:00, som gælder.

Normalt vil planlagte uddannelsesaktiviteter ligge i tidsrummet mellem klokken 8 og klokken 18 på en hverdag. Du kan ikke tage udgangspunkt i individuelle ønsker om tidspunkter derudover, som ikke er del af planlagte og tilbagevendende uddannelsesaktiviteter. Det betyder eksempelvis, at du ikke kan søge kilometerpenge på baggrund af et møde i din studiegruppe klokken 7:00, før undervisningen starter klokken 8:00. Der kan dog i nogle uddannelsesforløb være planlagte uddannelsesaktiviteter, som ligger udenfor de normale mødetider, eksempelvis ved særlige forløb, klinikophold eller lignende.

Dit uddannelsessted ser på din dokumentation

Når din ansøgning behandles på dit uddannelsessted, kan der i forbindelse med sagsbehandlingen foretages kontrolopslag på for eksempel rejseplanen.dk for at sikre, at dokumentationen er korrekt.

I nogle tilfælde kan dit uddannelsessted eksempelvis efterspørge dokumentation for mødetider, herunder ved særlige undervisningsforløb eller praktik.

I tvivlstilfælde kan uddannelsesstedet vælge at lade afgørelsen tage udgangspunkt i den mødetid, der almindeligvis er gældende på uddannelsesstedet, eller alene tage udgangspunkt i et opslag fra rejseplanen, der viser den hurtigste rejse fra din bopæl til dit uddannelsessted, hvor du er fremme mellem klokken 7:00 og 9:00.

Læs mere om dokumentation for rejsetid til ansøgning om kilometerpenge her.

Har du en fysisk funktionsnedsættelse, der påvirker, hvor langt du kan gå (din gangdistance) eller dit gå-tempo, der vil spille ind for eksempel ved skift mellem to transportmidler, har du mulighed for at tilpasse søgningen i rejseplanen.dk. Den tilpassede søgning kan dog kun accepteres som dokumentation, hvis du også vedlægger relevant og aktuel lægeerklæring, der dokumenterer din funktionsnedsættelse. Det er uddannelsesstedet, der afgør, om du på den baggrund opfylder betingelserne.
Uddannelsesstedet kan foretage kontrolopslag.

Hvis du kan dokumentere, at der i rejseplanopslaget indgår en strækning med telebus/flexbus/plustur med videre, hvor du ikke kan køre på dit Ungdomskort, tæller denne del af rejsen ikke med, når du beregner, om betingelsen opfyldes. Det samme gælder, hvis brug af telebus/flexbus/plustur med videre ikke med rimelighed kan anvendes til daglig befordring, eksempelvis på grund af bestillingsprocedurer.

Du har i den situation for eksempel mulighed for at tilpasse opslag i rejseplanen.dk, så ”Telebus/Fleksbus/plustur” ikke indgår som Transportmiddel. Henvend dig på dit uddannelsessted for vejledning om ansøgning i netop din situation.

Søger du kilometerpenge, fordi du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og er godkendt til støtte til køb af bil efter § 114 i lov om social service, skal du vedhæfte dokumentation fra kommunen om godkendelsen og dokumentation fra krak.dk der viser rejsestrækningen fra din bopæl til dit uddannelsessted.

Ændrer din rejsestrækning sig, bortfalder dine kilometerpenge, og du skal søge igen.

Det gælder hvis du:

 • flytter
 • ændrer uddannelseslokalitet
 • begynder på en ny uddannelse
 • afbryder uddannelsen eller afslutter før forventet
 • ændrer uddannelsesperiode med tilbagevirkende kraft
 • forlænger uddannelsen
 • får orlov eller skal i lønnet praktik
 • ændrer til fjernundervisning eller e-læring
 • ikke længere har transport over den danske grænse fra Øresundsregionen eller Flensborgzonen

Du har pligt til at meddele, hvis der sker ændringer i din rejsestrækning. Du skal give besked til det uddannelsessted, der har godkendt din ansøgning om kilometerpenge.

Hvis du søger kilometerpenge igen til en ny periode, der overlapper den eksisterende periode, vil din nye ansøgning afkorte din nuværende godkendelse til den nye startdato. Det betyder, at din nuværende godkendelse afbrydes. 

Hvis du vil have Ungdomskort i stedet for kilometerpenge, skal du afbryde dine kilometerpenge i selvbetjeningen – vælg Slet/Afbryd. Her efter kan du søge Ungdomskort.

Oplys rejsedage

Dine kilometerpenge kan kun udbetales, hvis du oplyser dine rejsedage i selvbetjeningen.

Oplys rejsedage i selvbetjeningen

Dokumentation for kilometerpenge

Du skal dokumentere dine daglige rejer.

Læs om dokumentation for rejsetid til ansøgning om kilometerpenge